Vår historia

Hortlax Manskör 1948

Övre raden från vänster: Sven Lundberg, Gustav Vikberg, Martin Sandlund, Lennart Lundqvist och Emil Lundkvist.
Andra raden från vänster: Helge Lindgren, Alfred Risberg, Erik Degerman, Göran Lundqvist, Erland Lundberg, Tore Lindberg, Håkan Sandlund och Erik Nordsvahn.
Främre raden från vänster: Torsten Larsson, Karl Lundström, Simon Löfstedt, Ernst Lindmark, Gunnar Lundqvist och Sigurd Johansson.

I mitten av 1890-talet tog tre herrar från orten initiativet till vad som skulle bli Hortlax Manskör. De första åren handlade det sannolikt om kvartettsång. Den första tidsbestämda uppgiften om Hortlax Manskör finns i Norrbottens Allehanda den 6 juni 1898. I notisen står ”Hortlax Manskör framträdde i Hortlax skolhus”. Syftet med framträdandet var att samla pengar till en orgel i skolan. Därmed var kören, som är politiskt och religiöst obunden, bildad.

I början sjöng Hortlax Manskör bland annat vid Odd Fellows möten i Piteå. 1905 reste Hortlax Manskör med häst och släde till Byske på sin första sångarresa. Sångarresorna har genom åren blivit många inom Sverige, ute i Europa samt USA.

1917 var antalet sångare 25. Kören konserterade flitigt i ortens kyrkor och i samband med Piteåbygdens samfällda manskörers återkommande konserter.1930 föryngrades kören kraftigt och medelåldern var då så låg som 28 år. Samarbete med andra körer har präglat Hortlax Manskör under alla år.

Det faktum att kören skulle jubilera 50 år 1948 glömdes bort. Men året därpå bjöds på en mycket lyckad konsert i en fullsatt Hortlax Kyrka. Norrlands och Norrbottens sångarförbund samt ortens körer var inbjudna liksom press och representanter från Piteå Kommun. Senare på kvällen var det fest i Storfors Folkes hus.

1953 fick kören en svensk flagga tilldelad av Bestyrelsen för Svenska Flaggans dag. Många övriga utmärkelser har under åren tilldelats Hortlax Manskör.

Av historien om Hortlax Manskör framkommer att kören traditionsenligt sjungit in våren på Valborgsmässoafton. Den traditionen ger stor glädje och mycket nöje hos stora återkommande och växande åhörarskaror i alla åldrar. Under i stort sett hela sin existens har Hortlax Manskör hållit fast vid denna tradition.

1998 fick Hortlax Manskör inbjudan från The Midwest Division of AUSS (American union of Swedish singers) att som hedersgäst delta vid deras stora musikkonvent i Rockford Illinois juni 1998. Resan sammanföll med 100-årsjubileet. Kören framträdde vid nio konserter i svenskbygderna och avslutades i Minneapolis. När kören var hemma igen fortsatte 100-årsfirandet i Piteåbygden under resten av 1998. Året avslutades med konserten ”Sång i juletid” i en till bredden fylld Hortlax kyrka.

Nu är det dags för Hortlax Manskör att jubilera 120 år. Kören har 32 sångare i olika åldrar. Målet är att förvalta och utveckla manskörssångens traditionella sound med A capella, men även att sjunga till ackompanjemang med enstaka instrument eller till orkester. Hortlax Manskör genomför temakonserter med etablerade gästartister, både män och kvinnor, och med unga artister under utbildning. Sceniska framträdanden i nya former stimuleras där sångarna med olika färdigheter får utrymme.

Nyligen, oktober 2018, började jubilerandet med en sångarresa till Sundsvall. Där hölls konsert med en blandad kör, Musikentherna, i Timrå kyrka. Dirigenten för Musikentherna är ingen mindre än Kenth Lundqvist som är född och uppvuxen i Hortlax. Hortlax Manskör dirigerades av förträfflige Folke Antonsson som sedan många år har varit musikalisk ledare för Hortlax Manskör. Konserten blev en stor musikupplevelse för både sångare och publik.

Firandet fortsatte med konserten Anna-Lottas Jul i Piteå, Acusticum, den 26 november då Anna-Lotta Larsson med pianisten Andreas Landegren startade sin rikstäckande julturné. Där medverkade förutom Hortlax Manskör under ledning av Folke Antonsson även kören Blå toner under ledning av Magdalena Norén och Strömbackaskolans musikesteter.

Till sist fick alla som bor och vistas i Piteå med omnejd tillfälle att avsluta 120-års firandet tillsammans med Hortlax Manskör och gästartister i Hortlax kyrka med konserten Sång i Juletid.