Foto: Jens Ökvist

Hortlax manskör

Den här sidan kommer att upphöra, men kören finns så klart kvar. I fortsättnignen hittar du oss på Facebook.

facebook.com/hortlaxmanskor

I mitten av 1890-talet tog tre herrar från Hortlax, en by stax utanför Piteå, initiativ till vad som skulle bli Hortlax manskör. Den första åren handlade det sannolikt om kvartettsång. Första tidsbestämda uppgiften om Hortlax manskör finns i en tidningsnotis i Norrbottens Allehanda. I notisen står att Hortlax manskör framträdde i Hortlax skolhus den 6 juni 1898. Kören kan därmed anses vara bildad vid denna tidpunkt.

Fortfarande kan vi med tillförsikt se tiden an och konstatera att en mer än etthundraårig resa i sångens tecken långt ifrån är över.

Vi som nu är medlemmar och sångare i Hortlax manskör har ett stort och ärorikt arv att förvalta.